Số lượng người dùng đăng ký account1

681

Cập nhật Sau 3 Phút

Số lượng người chơi trực tuyến online

0

Cập nhật Sau 3 Phút

Tổng số bang hội Guild

0

Cập nhật Sau 3 Phút

CLASS Thông Tin Nhân Vật


class_thany_img
class_thany_info

Xếp hạng cấp độ


T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Gold
1
 TestDaiPhu 
 Đại Phu 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 4,500 
 1,862,161,940 
2
 TestNin 
 Thích Khách 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 4,350 
 779,386,080 
3
 TestThanNu 
 T.nu  
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 4,550 
 177,304,373 
4
 TestCamSu 
 Cầm Sư 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 4,250 
 2,747,114,119 
5
 TestMLC 
 Diệu Yến 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 3,450 
 427,933,784 
6
 TestCung 
 Cung Thủ 
 103 
  
 Tà phái 
 4 
 3,750 
 1,875,910,751 
7
 TestTuHao 
 Tử Hào 
 100 
  
 Tà phái 
 4 
 3,500 
 10,864,248,464 
8
 TestQuyenSu 
 Quyền Sư 
 97 
  
 Chính phái 
 4 
 2,800 
 1,083,933,170 
9
 CCCCCCC 
 Đao Khách 
 81 
  
 Tà phái 
 3 
 350 
 7,268,282,614 
10
 ConGa 
 Đao Khách 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 250 
 4,492,574,145 
11
 PhuongVY2 
 Cung Thủ 
 75 
  
 Chính phái 
 3 
 700 
 4,359,967,522 
12
 PhuongVY1 
 Cung Thủ 
 75 
  
 Chính phái 
 3 
 600 
 4,172,252,068 
13
 PhuongVY0 
 Thương Hào 
 75 
  
 Chính phái 
 3 
 600 
 7,889,067,057 
14
 PhuongVY3 
 Cung Thủ 
 75 
  
 Chính phái 
 3 
 550 
 3,827,615,772 
15
 kakakak 
 Tử Hào 
 60 
  
 Tà phái 
 2 
 100 
 0 
16
 KeCoDoc 
 Quyền Sư 
 50 
  
 Chính phái 
 2 
 100 
 4,805,738,171 
17
 PhuongVY5 
 Đao Khách 
 48 
  
 Tà phái 
 2 
 150 
 4,760,297,485 
18
 Momo 
 Hàn Bảo Quân 
 48 
  
 Chính phái 
 2 
 100 
 4,635,039,612 
19
 Rain 
 Thích Khách 
 47 
  
 Tà phái 
 2 
 100 
 4,657,461,650 
20
 xYui 
 Kiếm Khách 
 35 
  
 Chính phái 
 2 
 100 
 4,913,666,587 
21
 xMin 
 Cung Thủ 
 35 
  
 Chính phái 
 2 
 100 
 4,922,539,935 
22
 TEST1 
 Thích Khách 
 18 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 91,612 
23
 nvtest 
 Hàn Bảo Quân 
 16 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 5,000,001,688 
24
 112233 
 Đao Khách 
 14 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 500 
 102,552 
Trang 0 của 1 | 0 1 |

Xếp hạng thế lực chiến


?
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
Điểm