Số lượng người dùng đăng ký account1

1648

Cập nhật Sau 3 Phút

Số lượng người chơi trực tuyến online

32

Cập nhật Sau 3 Phút

Tổng số bang hội Guild

9

Cập nhật Sau 3 Phút

CLASS Thông Tin Nhân Vật


class_thany_img
class_thany_info

Xếp hạng cấp độ


T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Gold
1
 HiepKhachVN 
 Diệu Yến 
 168 
  
 Chính phái 
 10 
 89,850,950 
 8,997,338,406 
2
 GaKon 
 Hàn Bảo Quân 
 163 
 GMVN 
 Tà phái 
 9 
 5,312,400 
 332,319,599 
3
 Truong11 
 Đao Khách 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 45,650 
 914,983,625 
4
 Truong333 
 Cung Thủ 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 60,000 
 653,628,175 
5
 Truong7 
 Hàn Bảo Quân 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 45,150 
 930,797,350 
6
 Truong8 
 Đao Khách 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 45,300 
 760,031,718 
7
 XinhLungLinh 
 Thương Hào 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 129,150 
 530,732,025 
8
 Truong5 
 Đao Khách 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 44,450 
 750,223,623 
9
 Truong44 
 Thích Khách 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 43,400 
 849,021,583 
10
 DaiPhu0 
 Đại Phu 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 46,450 
 708,446,410 
11
 Manuel 
 Tử Hào 
 143 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 179,350 
 173,071,011 
12
 YeahOne 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 188,440 
 237,988,299 
13
 Yeah 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 67,700 
 454,355,900 
14
 PinkQ 
 Đại Phu 
 142 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 55,150 
 327,133,744 
15
 PinkJAgain 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 59,550 
 595,196,825 
16
 JinAr 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 60,200 
 312,199,481 
17
 Jeanne 
 Đao Khách 
 142 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 9 
 84,550 
 707,041,702 
18
 Hellen 
 Đao Khách 
 142 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 9 
 83,600 
 570,994,669 
19
 Frissy 
 Đao Khách 
 142 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 9 
 85,650 
 1,642,069,663 
20
 Ariel 
 Tử Hào 
 142 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 9 
 84,950 
 477,672,353 
21
 Mana 
 Đao Khách 
 142 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 9 
 85,500 
 355,793,869 
22
 Adam 
 Tử Hào 
 142 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 9 
 82,450 
 410,018,606 
23
 JinBee 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 TaPhai. 
 Tà phái 
 9 
 55,400 
 329,198,478 
24
 JinD 
 Đại Phu 
 141 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 67,200 
 290,518,087 
Trang 0 của 69 | 0 1 2 |

Xếp hạng thế lực chiến


?
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
Điểm