Số lượng người dùng đăng ký account

1887

Cập nhật Sau 3 Phút

Số lượng người chơi trực tuyến online

299

Cập nhật Sau 3 Phút

Tổng số bang hội Guild

14

Cập nhật Sau 3 Phút

CLASS Thông Tin Nhân Vật


class_thany_img
class_thany_info

Xếp hạng cấp độFatal error: Class 'GUMP' not found in C:\xampp\htdocs\index.php on line 429
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Gold