Đã Vào Được Game Làm Công Tác Chuẩn Bị Đúng 19h Sẽ Nhận Được EXP

????Trân Trọng Thông Báo : Open Beta ????????????????
????Yulgang.Vn Ver 21.0 19h | 31/12/2022 ????
Ae Có thể Vào Game Tạo Nhân Vật Trước Và Tham Khảo Và Nhận code trước ,Hãy Tham Gia Event Tren FB Để nhận Code,Trian Sẽ Không Nhận Dược Exp Đúng 19h Sẽ Nhận Dc Exp. Xin Cám Ơn Ae
 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?