1539
0
138
Sự Kiện Hái Thuốc nhận quà
Tin Tức
Sự Kiện Hái Thuốc nhận quà

Chi tiết

Trò chơi nhân gian
Tin Tức
Trò chơi nhân gian

Chi tiết

Thông Tin Gói Donate Ủng Hộ Server Phát Triển
Tin Tức
Thông Tin Gói Donate Ủng Hộ Server Phát Triển

Chi tiết

STT Nhân Vật Cấp Độ Nghề
1 AT07 72 Đao
2 AT06 72 Đao
3 AT08 72 Đao
4 AT05 72 Đao
5 HinT 72 Kiếm
6 AT04 72 Đao
7 AT03 72 Đao
8 AT02 72 Đại Phu
9 Dao3 72 Đao
10 Dao4 72 Đao
11 Dao1 72 Đao
12 VenusHotel 72 Cung
13 Dao5 72 Đao
14 Dao6 72 Đao
15 Dao7 72 Đao
16 Dao8 72 Đao
17 DP02 72 Đại Phu
18 Dao96 72 Đao
19 MeMayNin91 72 Thích Khách
20 Dao93 72 Đao
21 Aky01a 72 Cung
22 Aky01c 72 Đại Phu
23 TaoThanNu 71 Thần Y
24 Aky02b 71 Thần Y
25 Soul 71 Kiếm
26 kiki 71 Đao
27 Aky01d 71 Thần Y
28 keke 71 Đao
29 Colihc 71 Tử Hào
30 Naul 71 Diệu Yến
31 TayDamDL 71 Quyền Sư
32 Lala 71 Thích Khách
33 BatConGa 71 Thần Y
34 BichDao 71 Diệu Yến
35 melody 70 Đại Phu
36 BatConChim 70 Thần Y
37 MinhHong02 70 Diệu Yến
38 MyDung 70 Cung
39 HauNghe 70 Cung
40 Uchihoang 70 Thích Khách
STT Nhân Vật Gold
STT Nhân Vật Số Người
1 AnBanhTraTien 41
2 Linh10Tuoi 34
3 Anh10Kho 32
4 MeoMeo 11
5 VenusHotel 6
6 Kushina 4
7 Homes 1
8 Zamill 1
9 Tomato 1
10 Sonic 1
11 Bluchan 1
12 Thjen 1
13 bocuibap 1
14 Buff 1
15 Marie 1
16 melody 1
17 Lala 1
18 kiki 1
19 Soul 1
20 keke 1
21 Anh6Kho 1
22 BatConChim 1
23 ShockLo 1
24 BatConGa 1
25 TayDamDL 1
26 Sub5 0
STT Guild Điểm
AT07
AnBanhTraTien