Event Chào Mừng Năm Mới 2023 Năm (Quý Mão)

Tạo thêm không khí sôi nỗi trong ngày đâu Open ,Và Chào Mừng Năm Mới

BQT tạo sự kiện nhằm hỗ trợ các bạn trong khi hành tẩu.

 

Sau khi train các bạn sẽ nhặt hộp và mở ra được các chữ :               

Nhận đủ 4 chữ : [HIỆP, KHÁCH, GIANG, HỒ] chuột phải để mở sẽ nhận dc nhiều phần thưởng.

PHẦN THƯỞNG.

1: Ngũ sắc 2: Hộp NHT 3: Pill VH 4:Thái Cực 5:Hộp Thần Thú 6;Hộp Pet 7:Hộp Pill 8:STH

Chúc Các Hiệp Khách Vui Vẻ.

BQT Tiêu Tiêu.

 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?