Event Người Đến Sau.

Sự Kiện Hỗ Trợ Người Đến Sau Với Mục Đích Giúp Các Hiệp Khách Theo Kịp Người Chơi Cũ Và Tái Hòa Nhập Với Ae kk

1: Tạo Nv Nhận Level 85. Mở Ctrl+b Nhận 1 code sever được CTP 1 ngày.

2:Đã Bán Set Thân thủ 80 Và 100 ở Bình Thập Chỉ.

3:Heo Tài Phú 2 Cái Trong 4h x100% Kinh Nghiệm ,Drop,Gold.

4: CMT Vào Bài Viết Này Tên Nv Sẽ Nhận 1 code Vip Có ,Hộp ac,Rồng,Pill Các Loại.

Xin Cám Ơn Các Hiệp Khách.

BQT Tiêu Tiêu.

1
Bạn cần hỗ trợ?