Hệ Thống Nhiệm Vụ Ngày ( New )

Q 35

- ID quai : (SƠN TẶC HUYỀN BỘT PHÁI)
- So luong :10
- Phan thuong: 15 viên cường hóa thạch
Q 60
- ID quai : (HỔ 60 THẦN VÕ MÔN)
- So luong :10
- Phan thuong:auto ngọc clvc 20-25 ,pt 4-8 thường
Q 80
- ID quai : (HỘI LANG 80 BẮC HẢI)
- So luong :10
- Phan thuong:auto ngọc clvc 23-30 ,pt 5-10 cc
Q 100
- ID quai :(TRINH THÁM BINH CHÍNH PHÁI LV 100 BẮC HẢI)
- So luong :20
- Phan thuong: Hộp pill
Q 110
- ID quai ???? CÓC LV 122 NAM LAM)
- So luong :20
- Phan thuong: Hộp NHT + 5 vien cường hóa siêu cấp
Q 120
- ID quai : (TUYẾT TINH TINH LV 122 NAM LÂM)
- So luong :20
- Phan thuong: Hộp Ngưng thần Châu 10 triệu + 10 vien cường hóa siêu cấp
Q 130
- ID quai :(LINH HỒN QUỶ HỔ LV 134 !MOVE HOHAPCOC)
- So luong :20
- Phan thuong:auto ngọc clvc 25-35 siêu cấp ,pt 8-15 siêu cấp
Q 140
- ID quai :15443 (ĐÔI XÍCH THIÊN 145 !MOVE XICHTHIENGIOI )
- So luong :20
- Phan thuong:NGẪU NHIÊN ĐƯỢC 1K ĐẾN 20K VH
Q 150
- ID quai :(BẤT LƯƠNG MĨ GIA LV 150 !MOVE THIENDUSON )
- So luong :20
- Phan thuong: hộp thần thú
Q 160
- ID quai :(BAN CHỈ HUY LV 160 !MOVE THIENDUSON)
- So luong :20
- Phan thuong: hộp pet + NTC 200tr

✔Trang chủ : https://yulgang.vn/hiepkhach/
✔Tải Game : https://yulgang.vn/hiepkhach/tai-game.html
✔Đăng Ký : https://yulgang.vn/hiepkhach/dang-ky.html
✔Fanpage : https://www.facebook.com/yulgangvnv20
✔Gruop chính thức : https://www.facebook.com/groups/congdongyulgang

 

1
Bạn cần hỗ trợ?