Mở Giftcode toàn Server.

Khi Nhận được Giftcode Vui Làm Bấm Ctrl+p Mở Code Lên 

Sau Đó Bấm !giftcode 1 Nhập Mã Vào Lưu Ý Chữ Hoa Chữ Thường

Phần Thường 1 chí Tôn Phú.

Lưu ý Từ Khi open sau 24 tiếng sẽ hết code.

Chúc Hiệp Khách Vui Vẻ.

BQT TieuTieu

1
Bạn cần hỗ trợ?