Tối thiểu Đề nghị
OS Windows XP / Vista / 7
CPU P4 1.4 Ghz Core2 Duo Dual-Core Processor
RAM 512MB 2GB
HDD 5GB
VGA Radeon 9000, Geforce FX 5200
trở lên
Geforce 8600GT trở lên
Direct X Direct X 9.0 trở lên
1
Bạn cần hỗ trợ?