#
Tên nhân vật
Điểm Tích Lũy
1 Bichdao 100000
2 bichdu 50400
3 DieuThuyen 45000
4 TDHzzShin 20000
5 DaoBatBai 20000
6 xHoaLongx 15000
7 VangSmile 15000
8 TayThi 10000
9 TieuTinh 5000
10 Ahuhu 5000