Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến T.Hao T.Nu
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 GaKon 
 Hàn Bảo Quân 
 153 
 GMVN 
 Chính phái 
 10 
 5,802,900 
 0 
2
 Truong11 
 Đao Khách 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 45,650 
 0 
3
 Truong333 
 Cung Thủ 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 60,000 
 0 
4
 Truong7 
 Hàn Bảo Quân 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 45,150 
 0 
5
 Truong8 
 Đao Khách 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 45,300 
 0 
6
 XinhLungLinh 
 Thương Hào 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 129,150 
 0 
7
 Truong5 
 Đao Khách 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 44,450 
 0 
8
 Truong44 
 Thích Khách 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 43,400 
 0 
9
 DaiPhu0 
 Đại Phu 
 149 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 46,450 
 0 
10
 Manuel 
 Tử Hào 
 143 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 179,350 
 0 
11
 YeahOne 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 188,440 
 0 
12
 Yeah 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 67,700 
 0 
13
 PinkQ 
 Đại Phu 
 142 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 55,150 
 0 
14
 PinkJAgain 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 59,550 
 0 
15
 JinAr 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 60,200 
 0 
16
 Jeanne 
 Đao Khách 
 142 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 9 
 84,550 
 0 
17
 Hellen 
 Đao Khách 
 142 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 9 
 83,600 
 0 
18
 Frissy 
 Đao Khách 
 142 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 9 
 85,650 
 0 
19
 Ariel 
 Tử Hào 
 142 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 9 
 84,950 
 0 
20
 Mana 
 Đao Khách 
 142 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 9 
 85,500 
 0 
21
 Adam 
 Tử Hào 
 142 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 9 
 82,450 
 0 
22
 JinBee 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 TaPhai. 
 Tà phái 
 9 
 55,400 
 0 
23
 JinD 
 Đại Phu 
 141 
 TrumSNVNVN 
 Chính phái 
 9 
 67,200 
 0 
24
 Rafael 
 Đại Phu 
 141 
 AnimeVN 
 Tà phái 
 8 
 84,450 
 0 

Trang 0 của 68 | 0 1 2 |